Szkoła Podstawowa W Wierzbowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Wierzbowie

Adres Szkoła Podstawowa W Wierzbowie

72
Miejscowość Wierzbowo
Kod pocztowy 19-200
Gmina Grajewo
Powiat grajewski
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Wierzbowie

862738569
Strona
Regon 00071964200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Wierzbowie znajduje się w miejscowości Wierzbowo pod adresem 72. Numer tel. do szkoły podstawowej to 862738569. Szkoła podstawowa znajduje się na obszarze gminy Grajewo, powiat grajewski , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.gminagrajewo.pl. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 00071964200000.

Szkoła Podstawowa W Wierzbowie uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 153, z czego 75 stanowiły uczennice, a 78 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,8. Powiat grajewski ma zarejestrowane 26 szkół podstawowych, a województwo podlaskie - 415. Na 3357 uczniów w powiecie przypada 26 innych szkół podstawowych (129,12 na placówkę), a średnia w województwie to 165,04 (68493 uczniów na 415 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wierzbowo: 1
  • w gminie Grajewo: 4
  • powiat grajewski: 23
  • województwo podlaskie: 499

Mapa