Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Niećkowie


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Niećkowie

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Niećkowie

NIEĆKOWO 63
Miejscowość Niećkowo
Kod pocztowy 19-230
Gmina Szczuczyn
Powiat grajewski
Województwo podlaskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Niećkowie

862725174
Regon 20016393100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Niećkowie mieści się w miejscowości Niećkowo pod adresem NIEĆKOWO 63. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 862725174. Numer fax: 862725174. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na obszarze gminy Szczuczyn, powiat grajewski , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy ZSZ można odwiedzić pod adresem www.zsnieckowo.com.pl. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 20016393100000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, ale tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez kursanta. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub uzupełniać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat grajewski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo podlaskie - 70. Na 148 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (37 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 54,21 (3795 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 70 placówek).

Mapa