Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 63


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 63

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 63

Osowska 81
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-351
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 63

225169820
Strona
Regon 14252145300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 63 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Osowska 81. Numer tel. do szkoły zawodowej to 225169820. Faks: 225169830. Szkoła zawodowa funkcjonuje na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.mos7.edu.pl. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 14252145300000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez ucznia. W szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobowiązkowego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa