Gimnazjum Specjalne Nr 162


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 162

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 162

Osowska 81
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-351
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Nr 162

225169820
Regon 14110224000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Specjalne Nr 162 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Osowska 81. Numer telefonu do gimnazjum to 225169820. Faks: 225169830. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.mos7.edu.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 14110224000000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych jednostek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2009-18.224.194.19
2010-14.984.184.18
2011-15.284.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
2009-12.524.894.89
2010-16.924.84.8
2011-7.854.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa