Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7


Najważniejsze informacje - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7

Adres Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7

Osowska 81
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-351
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami
Uprawnienia publiczna

Telefon Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7

225169820
Regon 14109916000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Osowska 81. Telefon do placówki to 225169820. Numer faksu: 225169830. Placówka ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową placówki można odwiedzić pod adresem www.mos7.edu.pl. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 14109916000000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 38 nauczycieli, z czego 34 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na wychowanka przypada 0,45 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 8,5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 424 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 5572 uczniów w powiecie przypada 424 innych placówek edukacyjnych (13,14 na placówkę), a średnia w województwie to 8,16 (14042 wychowanków na 1721 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa