Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron dr Zofia Galewska

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

koźmińska 7
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-448
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

226291610
Regon 14261728800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem koźmińska 7. Telefon do szkoły zawodowej to 226291610. Nr fax: 226216844. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 14261728800000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W obrębie zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez ucznia. W szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do nieobligatoryjnego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub uzupełniać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów pobierających naukę w placówce to 17, z czego 7 to uczennice, a 10 stanowili kursanci. Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa