Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 50


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 50

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 50

Pl. Trzech Krzyży 4/6
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-499
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 50

226280431
Strona
Regon 14000839000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 50 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Pl. Trzech Krzyży 4/6. Telefon do szkoły zawodowej to 226280431. Numer faksu: 226254720. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem instytut-gluchoniemych.waw.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 14000839000000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. W ramach zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W ZSZ główny nacisk położono na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje praktyczne, o ile wychowanek podejdzie do nieobowiązkowego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba kursantów pobierających naukę w placówce wynosiła 26, z czego 6 to kursantki, a 20 stanowili uczniowie. Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa