Zasadnicza Szkoła Spożywczo-gastronomiczna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna

Patron im.Jana Pawła II

Adres Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna

Komorska 17/23
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-161
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna

226103588
Regon 01581053000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Spożywczo-gastronomiczna znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Komorska 17/23. Nr tel. do szkoły to 226103588. Faks: 226103588. Szkoła zawodowa znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem zssgil.edu.pl. Szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 01581053000000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, ale tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja obejmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kompetencje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do dobrowolnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także uzupełniać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 80, z czego 29 to kursantki, a 51 to kursanci. Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), a średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa