Przedszkole Nr 48 Zielony Groszek


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 48 Zielony Groszek

Adres Przedszkole Nr 48 Zielony Groszek

Szaserów 119
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-349
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 48 Zielony Groszek

226103604
Regon 01300446200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 48 Zielony Groszek znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Szaserów 119. Nr tel. do przedszkola to 226103604. Nr fax: 226103604. Przedszkole ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01300446200000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce to 126, z czego 69 stanowiły dziewczynki, a 57 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 10. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa