Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr 6


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr 6

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr 6

kordeckiego 54
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-330
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr 6

226103421
Regon 00000015862595
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr 6 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem kordeckiego 54. Nr tel. do placówki to 226103421. Nr faksu: 226103421. Placówka ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową placówki odwiedzimy pod adresem www.republika.pl/zss90. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 00000015862595.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy pobierających naukę w placówce to 11, z czego 5 to uczennice, a 6 stanowili uczniowie. Powiat warszawa ma zarejestrowane 424 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 5572 uczniów w powiecie przypada 424 innych placówek edukacyjnych (13,14 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,16 (14042 kursantów na 1721 placówek).

Mapa