Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 55


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 55

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 55

Al. Stanów Zjednoczonych 24
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-964
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 55

228713576
Strona
Regon 14022667800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 55 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Al. Stanów Zjednoczonych 24. Nr tel. do szkoły zawodowej to 228713576. Faks: 226732336. ZSZ ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły o profilu zawodowym można odwiedzić pod adresem www.zs37.waw.pl. Szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 14022667800000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa