Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 53


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 53

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 53

Skaryszewska 8
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-802
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 53

226190080
Strona
Regon 01584173600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 53 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Skaryszewska 8. Numer telefonu do szkoły to 226190080. Numer fax: 226197547. ZSZ ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową ZSZ można odwiedzić pod adresem www.zsznr89.internet.dsl.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 01584173600000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i technikum, lecz tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk położono na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego testu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podnosić swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy pobierających edukację w placówce wynosiła 76, z czego 46 to uczennice, a 30 to słuchacze. Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa