Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12 Stefana Starzyńskiego


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12 Stefana Starzyńskiego

Patron Stefan Starzyński

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12 Stefana Starzyńskiego

Objazdowa 3
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-771
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12 Stefana Starzyńskiego

226194540
Strona
Regon 01578826100000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12 Stefana Starzyńskiego znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Objazdowa 3. Nr tel. do szkoły zawodowej to 226194540. Faks: 226194540. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www ZSZ można znaleźć pod adresem www.zs40.com.pl. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 01578826100000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka obejmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk położono na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile wychowanek przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa