Gimnazjum Specjalne Nr 97 W Zespole Szkół Specjalnych Nr 90 H


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 97 W Zespole Szkół Specjalnych Nr 90 H

Patron 0

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 97 W Zespole Szkół Specjalnych Nr 90 H

Kordeckiego 54
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-330
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 01736985800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Specjalne Nr 97 W Zespole Szkół Specjalnych Nr 90 H mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Kordeckiego 54. Placówka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01736985800000.

Nauka w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 23, z czego 12 stanowiły gimnazjalistki, a 11 stanowili gimnazjaliści. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych szkół gimnazjalnych (150,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Mapa