Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 51


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 51

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 51

Namysłowska 10
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-455
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 51

226197234
Strona
Regon 01584269300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 51 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Namysłowska 10. Telefon do szkoły zawodowej to 226197234. Fax: 226196754. ZSZ znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www ZSZ można odwiedzić pod adresem www.republika.pl/zs_nr38. Zasadnicza szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 01584269300000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, lecz tylko w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podnosić swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy pobierających naukę w placówce wynosiła 105, z czego 38 stanowiły słuchaczki, a 67 stanowili uczniowie. Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa