Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 20


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 20

Patron im.prof.Stanisława Bergera

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 20

Majdańska 30/36
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-110
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 20

228100489
Regon 01581061200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 20 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Majdańska 30/36. Telefon do szkoły zawodowej to 228100489. Fax: 228100489. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem www.zsgh.edu.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 01581061200000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk położono na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przypisanego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 136, z czego 54 stanowiły słuchaczki, a 82 to kursanci. Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), a średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa