Szkoła Podstawowa Nr 141


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 141

Patron im. mjr Henryka Sucharskiego

Adres Szkoła Podstawowa Nr 141

Szaserów 117
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-349
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 141

226106772
Regon 00080141500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 141 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Szaserów 117. Telefon do szkoły podstawowej to 226106772. Numer fax: 226106772. Szkoła podstawowa działa na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.sp141warszawa.edupage.org. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00080141500000.

Szkoła Podstawowa Nr 141 rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 671, z czego 319 stanowiły dziewczynki, a 352 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 69 nauczycieli, z czego 55 na pełen etat oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,93. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa