Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Henryka Sienkiewicza W Ełku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Henryka Sienkiewicza W Ełku

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Henryka Sienkiewicza W Ełku

Grodzieńska 1
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Henryka Sienkiewicza W Ełku

876104260
Regon 00089099100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Henryka Sienkiewicza W Ełku znajduje się w miejscowości Ełk pod adresem Grodzieńska 1. Numer tel. do szkoły podstawowej to 876104260. Fax: 876104260. Placówka szkolna działa na terytorium gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.sp3.elk.edu.pl. Szkoła widnieje w rejestrze pod numerem 00089099100000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Henryka Sienkiewicza W Ełku przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 593, z czego 289 stanowiły dziewczynki, a 304 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 50 nauczycieli, z czego 45 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 9. Powiat ełcki ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 6188 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (229,19 na placówkę), a średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ełk: 21
  • w gminie Ełk: 21
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa