Ii Liceum Ogólnokształcące W Ełku


Najważniejsze informacje - Ii Liceum Ogólnokształcące W Ełku

Adres Ii Liceum Ogólnokształcące W Ełku

Sikorskiego 7
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Liceum Ogólnokształcące W Ełku

876104323
Regon 51948317500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Ii Liceum Ogólnokształcące W Ełku znajduje się w miejscowości Ełk pod adresem Sikorskiego 7. Numer telefonu do szkoły to 876104323. Faks: 876104323. Liceum znajduje się na obszarze gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły licealnej można znaleźć pod adresem www.zs2.elk.pl. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 51948317500000.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone także klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość licealistów pobierających edukację w placówce była równa 588, z czego 376 stanowiły uczennice, a 212 to uczniowie. Powiat ełcki ma zarejestrowane 10 liceów, a województwo warmińsko-mazurskie - 258. Na 1682 uczniów w powiecie przypada 10 innych placówek licealnych (168,2 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 93,76 (24189 licealistów na 258 placówek).

Mapa