Technikum Nr 2 W Ełku


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 2 W Ełku

Adres Technikum Nr 2 W Ełku

Sikorskiego 7
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 2 W Ełku

876104323
Regon 51948319800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 2 W Ełku mieści się w miejscowości Ełk pod adresem Sikorskiego 7. Numer tel. do technikum to 876104323. Nr faksu: 876104323. Technikum mieści się na terenie gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy technikum znajdziemy pod adresem www.zs2.elk.pl. Technikum figuruje w rejestrze pod numerem 51948319800000.

Słuchacz technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 51, z czego 1 stanowiły kursantki, a 50 to kursanci. Powiat ełcki ma zarejestrowane 11 szkoł technicznych, a województwo warmińsko-mazurskie - 127. Na 1657 uczniów w powiecie przypada 11 innych techników (150,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 170,28 (21626 słuchaczy na 127 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr