Gimnazjum Nr 4 W Ełku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 4 W Ełku

Adres Gimnazjum Nr 4 W Ełku

Grodzieńska 1
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 4 W Ełku

876211363
Regon 51098220900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 4 W Ełku znajduje się w miejscowości Ełk pod adresem Grodzieńska 1. Telefon do szkoły to 876211363. Nr fax: 876211363. Placówka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.g4.elk.edu.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 51098220900000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 448, z czego 212 to gimnazjalistki, a 236 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 39 nauczycieli, z czego 36 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 12. Powiat ełcki ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2997 uczniów w powiecie przypada 19 innych gimnazjów (157,74 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Ełk: 21
  • w gminie Ełk: 21
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa

gimnazjum