Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Słowiańska 2
Miejscowość Olecko
Kod pocztowy 19-400
Gmina Olecko
Powiat olecki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

875203062
Strona
Regon 51955692200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 mieści się w miejscowości Olecko pod adresem Słowiańska 2. Numer tel. do szkoły zawodowej to 875203062. Nr fax: 875203063. Zasadnicza szkoła zawodowa mieści się na obszarze gminy Olecko, powiat olecki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.oswg.olecko.pl. Szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 51955692200000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, ale tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez ucznia. W szkole zawodowej główny nacisk położono na kształcenie praktyczne. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów pobierających naukę w placówce wynosiła 21, z czego 9 to uczennice, a 12 to słuchacze. Powiat olecki ma zarejestrowane 3 szkoły zawodowe, a województwo warmińsko-mazurskie - 90. Na 189 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół zawodowych (63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,52 (8687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 90 placówek).

Mapa