Technikum Handlowe


Najważniejsze informacje - Technikum Handlowe

Adres Technikum Handlowe

Żeromskiego 8
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Handlowe

158323541
Regon 26011600800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Handlowe znajduje się w miejscowości Sandomierz pod adresem Żeromskiego 8. Numer telefonu do technikum to 158323541. Faks: 158323956. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły średniej o profilu technicznym odwiedzimy pod adresem www.ekonom.vel.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 26011600800000.

Kursant technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku łączna liczba kursantów uczących się w placówce to 21, z czego 12 to słuchaczki, a 9 stanowili uczniowie. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 1177 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich o profilu technicznym (69,24 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,37 (18682 kursantów na 136 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 9 30,70 % -
język polski pisemny podstawowy 9 32,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 8 48,60 % -
język włoski pisemny podstawowy 1 78,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 30,70 % 11 (z 13) 11 (z 13) 16 (z 18) 135 (z 187)
język polski pisemny podstawowy 32,60 % 11 (z 13) 11 (z 13) 16 (z 18) 170 (z 188)
język angielski pisemny podstawowy 48,60 % 9 (z 13) 9 (z 13) 12 (z 18) 110 (z 188)
język włoski pisemny podstawowy 78,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 4 (z 6)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr