Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Mokoszyńska 1
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

158323471
Regon 29245036600000
Organ prowadzący Minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi

Technikum mieści się w miejscowości Sandomierz pod adresem Mokoszyńska 1. Nr tel. do technikum to 158323471. Nr fax: 158323470. Szkoła średnia techniczna znajduje się na terenie gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi. Serwis www technicznej szkoły ponadgimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.mokoszyn.pl. Szkoła średnia techniczna widnieje w rejestrze pod numerem 29245036600000.

Słuchacz szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 164, z czego 52 stanowiły kursantki, a 112 to kursanci. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 1177 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich o profilu technicznym (69,24 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,37 (18682 słuchaczy na 136 placówek).

Mapa