T


Najważniejsze informacje - T

Patron por.J.Sarna

Adres T

Żwirki i Wigury 2
Miejscowość Gorzyce
Kod pocztowy 39-432
Gmina Gorzyce
Powiat tarnobrzeski
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon T

158362087
Regon 83047527800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

T mieści się w miejscowości Gorzyce pod adresem Żwirki i Wigury 2. Numer tel. do technikum to 158362087. Numer fax: 158362087. Szkoła średnia techniczna znajduje się na obszarze gminy Gorzyce, powiat tarnobrzeski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 83047527800000.

Uczeń szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce to 131, z czego 30 stanowiły uczennice, a 101 to uczniowie. Powiat tarnobrzeski ma zarejestrowane 5 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 416 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół średnich technicznych (83,2 na placówkę), a średnia w województwie to 214,4 (36234 słuchaczy na 169 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 23 37,00 % 78,00 %
język polski ustny podstawowy 23 79,60 % 78,00 %
matematyka pisemny podstawowy 23 54,30 % 78,00 %
język angielski ustny podstawowy 24 61,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 24 79,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 37,00 % 1 (z 3) 1 (z 3) 6 (z 8) 255 (z 285)
język polski ustny podstawowy 79,60 % 1 (z 3) 1 (z 3) 2 (z 8) 96 (z 284)
matematyka pisemny podstawowy 54,30 % 2 (z 3) 2 (z 3) 5 (z 8) 95 (z 285)
język angielski ustny podstawowy 61,10 % 1 (z 3) 1 (z 3) 5 (z 8) 138 (z 279)
język angielski pisemny podstawowy 79,30 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 8) 33 (z 281)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr