Technikum Hotelarskie


Najważniejsze informacje - Technikum Hotelarskie

Patron im. Komisji Edukacji Narodowej

Adres Technikum Hotelarskie

Wojska Polskiego 22
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Hotelarskie

158322243
Regon 29284013300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Hotelarskie mieści się w miejscowości Sandomierz pod adresem Wojska Polskiego 22. Numer telefonu do technikum to 158322243. Numer faksu: 158322243. Technikum znajduje się na obszarze gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły średniej o profilu technicznym można odwiedzić pod adresem www.zsgih.sandomierz.pl. Szkoła średnia techniczna znajduje się w rejestrze pod numerem 29284013300000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 106, z czego 90 to słuchaczki, a 16 stanowili słuchacze. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 1177 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich technicznych (69,24 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,37 (18682 słuchaczy na 136 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 2 30,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 29 36,60 % -
język polski pisemny podstawowy 29 45,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 26 57,70 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 1 62,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 30,50 % 8 (z 9) 8 (z 9) 11 (z 12) 95 (z 111)
matematyka pisemny podstawowy 36,60 % 9 (z 13) 9 (z 13) 14 (z 18) 118 (z 187)
język polski pisemny podstawowy 45,00 % 6 (z 13) 6 (z 13) 8 (z 18) 108 (z 188)
język angielski pisemny podstawowy 57,70 % 7 (z 13) 7 (z 13) 8 (z 18) 69 (z 188)
język rosyjski pisemny podstawowy 62,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 3) 43 (z 80)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr