Technikum Mechaniczne


Najważniejsze informacje - Technikum Mechaniczne

Patron Zbigniew Strzelecki

Adres Technikum Mechaniczne

Słowackiego 37
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Mechaniczne

156445874
Regon 29244214800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Mechaniczne znajduje się w miejscowości Sandomierz pod adresem Słowackiego 37. Numer tel. do szkoły to 156445874. Nr faksu: 158325125. Szkoła średnia techniczna działa na terytorium gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły średniej o profilu technicznym można odwiedzić pod adresem www.zstio.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 29244214800000.

Uczeń szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

Powiat sandomierski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 1177 uczniów w powiecie przypada 17 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (69,24 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,37 (18682 uczniów na 136 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 9 24,20 % -
matematyka pisemny podstawowy 10 29,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 10 42,20 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 24,20 % 12 (z 13) 12 (z 13) 17 (z 18) 183 (z 188)
matematyka pisemny podstawowy 29,60 % 12 (z 13) 12 (z 13) 17 (z 18) 139 (z 187)
język angielski pisemny podstawowy 42,20 % 12 (z 13) 12 (z 13) 15 (z 18) 141 (z 188)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr