Technikum Obsługi Turystycznej


Najważniejsze informacje - Technikum Obsługi Turystycznej

Patron im. Komisji Edukacji Narodowej

Adres Technikum Obsługi Turystycznej

Wojska Polskiego 22
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 29284013310000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Obsługi Turystycznej mieści się w miejscowości Sandomierz pod adresem Wojska Polskiego 22. Numer telefonu do szkoły to 158322243. Faks: 158322243. Szkoła średnia o profilu technicznym ma lokalizację na terytorium gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem www.zsgih.sandomierz.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 29284013310000.

Wychowanek szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 15, z czego 11 to kursantki, a 4 to uczniowie. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 1177 uczniów w powiecie przypada 17 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (69,24 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,37 (18682 wychowanków na 136 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr