Technikum Budowlane


Najważniejsze informacje - Technikum Budowlane

Patron Zbigniew Strzelecki

Adres Technikum Budowlane

Słowackiego 37
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Budowlane

156445874
Regon 29244209400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Budowlane mieści się w miejscowości Sandomierz pod adresem Słowackiego 37. Numer telefonu do technikum to 156445874. Faks: 158325125. Technikum funkcjonuje na terytorium gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www technicznej szkoły ponadgimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zstio.pl. Technikum znajduje się w rejestrze pod numerem 29244209400000.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zdaniu matury.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce była równa 123, z czego 6 stanowiły słuchaczki, a 117 stanowili słuchacze. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 1177 uczniów w powiecie przypada 17 innych techników (69,24 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,37 (18682 słuchaczy na 136 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 2 32,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 24 37,00 % -
język polski pisemny podstawowy 23 42,80 % -
język angielski pisemny podstawowy 22 47,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 32,00 % 6 (z 9) 6 (z 9) 9 (z 12) 85 (z 111)
matematyka pisemny podstawowy 37,00 % 8 (z 13) 8 (z 13) 13 (z 18) 117 (z 187)
język polski pisemny podstawowy 42,80 % 10 (z 13) 10 (z 13) 12 (z 18) 124 (z 188)
język angielski pisemny podstawowy 47,00 % 11 (z 13) 11 (z 13) 14 (z 18) 117 (z 188)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr