Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

Parkowa 4
Miejscowość Złota
Kod pocztowy 28-425
Gmina Złota
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 29114538800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Złota pod adresem Parkowa 4. Numer telefonu do gimnazjum to 413561614. Fax: 413561614. Gimnazjum funkcjonuje na obszarze gminy Złota, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 29114538800000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 112, z czego 60 to gimnazjalistki, a 52 stanowili gimnazjaliści. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 1306 uczniów w powiecie przypada 11 innych gimnazjów (118,73 na placówkę), a średnia w województwie to 149,77 (38341 gimnazjalistów na 256 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.46-4.7-4.46
2006-6.62-6.65-6.62
2007-5.69-5.82-5.69
2008-3.21-3.62-3.21
20091.57-4.381.57
2010-0.45-4.56-0.45
20113.13-2.93.13
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.94-5.5-1.94
2006-1.75-6.29-1.75
2007-5.73-5.1-5.73
2008-1.14-4.59-1.14
20094.62-4.534.62
2010-2.48-3.93-2.48
20113.5-3.353.5

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa