Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Adres Szkoła Podstawowa

Parkowa 4
Miejscowość Złota
Kod pocztowy 28-425
Gmina Złota
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00070522600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Złota pod adresem Parkowa 4. Nr tel. do szkoły to 413561614. Nr fax: 413561614. Szkoła podstawowa ma lokalizację na terenie gminy Złota, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00070522600000.

Szkoła Podstawowa naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 153, z czego 75 to uczennice, a 78 stanowili chłopcy. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 2173 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (98,77 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 136,74 (75893 dzieci w wieku szkolnym na 555 placówek).

Mapa