Technikum Gastronomiczne


Najważniejsze informacje - Technikum Gastronomiczne

Patron im. Komisji Edukacji Narodowej

Adres Technikum Gastronomiczne

Wojska Polskiego 22
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Gastronomiczne

158322243
Regon 29244424200001
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Gastronomiczne znajduje się w miejscowości Sandomierz pod adresem Wojska Polskiego 22. Nr tel. do technikum to 158322243. Numer faksu: 158322243. Szkoła średnia techniczna ma lokalizację na terytorium gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy technicznej szkoły ponadgimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zsgig.sandomierz.pl. Technikum widnieje w rejestrze pod numerem 29244424200001.

Uczeń technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 90, z czego 53 to słuchaczki, a 37 stanowili kursanci. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 1177 uczniów w powiecie przypada 17 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (69,24 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,37 (18682 uczniów na 136 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 2 32,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 16 37,80 % -
język polski pisemny podstawowy 16 43,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 14 60,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 32,00 % 5 (z 9) 5 (z 9) 8 (z 12) 87 (z 111)
matematyka pisemny podstawowy 37,80 % 6 (z 13) 6 (z 13) 11 (z 18) 109 (z 187)
język polski pisemny podstawowy 43,20 % 9 (z 13) 9 (z 13) 11 (z 18) 122 (z 188)
język angielski pisemny podstawowy 60,70 % 6 (z 13) 6 (z 13) 7 (z 18) 59 (z 188)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr