Technikum Rzemiosł Artystycznych


Najważniejsze informacje - Technikum Rzemiosł Artystycznych

Adres Technikum Rzemiosł Artystycznych

SŁOWACKIEGO 37
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Rzemiosł Artystycznych

156445874
Strona
Regon 29283980000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Rzemiosł Artystycznych mieści się w miejscowości Sandomierz pod adresem SŁOWACKIEGO 37. Telefon do szkoły to 156445874. Faks: 158325125. Technikum mieści się na terenie gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły średniej o profilu technicznym odwiedzimy pod adresem www.zstio.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 29283980000000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów pobierających naukę w placówce to 6, z czego 6 to słuchaczki, a stanowili uczniowie. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 1177 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich o profilu technicznym (69,24 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,37 (18682 wychowanków na 136 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr