Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Adres Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Opatowska 10
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Uprawnienia niepubliczna
Regon 04009284400148
Organ prowadzący Caritas Diecezji Sandomierskiej

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna znajduje się w miejscowości Sandomierz pod adresem Opatowska 10. Nr tel. do placówki to 156445532. Nr faksu: 156445532. Placówka ma lokalizację na obszarze gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest organizacje wyznaniowe. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 04009284400148. Organ rejestracyjny dla Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna to powiat ziemski.

Powiat sandomierski ma zarejestrowane 34 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo świętokrzyskie - 514. Na 205 uczniów w powiecie przypada 34 innych placówek edukacyjnych (6,03 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 6,2 (3186 wychowanków na 514 placówek).

Mapa