Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Żeromskiego 8
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

158323541
Regon 29269527000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Sandomierz pod adresem Żeromskiego 8. Numer tel. do szkoły to 158323541. Nr faksu: 158323956. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się na terenie gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową ZSZ odwiedzimy pod adresem www.ekonom.vel.pl. ZSZ posiada wpis w rejestrze pod numerem 29269527000000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, jednak tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez kursanta. W szkole zawodowej główny nacisk położono na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kompetencje praktyczne, o ile uczeń podejdzie do dobrowolnego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy pobierających edukację w placówce była równa 69, z czego 53 stanowiły słuchaczki, a 16 stanowili kursanci. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 377 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (62,83 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 79 placówek).

Mapa