Technikum Ochrony środowiska


Najważniejsze informacje - Technikum Ochrony Środowiska

Patron Zbigniew Strzelecki

Adres Technikum Ochrony Środowiska

Słowackiego 37
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Ochrony Środowiska

156445874
Regon 29244211900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Ochrony środowiska mieści się w miejscowości Sandomierz pod adresem Słowackiego 37. Numer tel. do technikum to 156445874. Fax: 158325125. Szkoła średnia o profilu technicznym mieści się na terytorium gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły średniej o profilu technicznym można odwiedzić pod adresem www.zstio.pl. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 29244211900000.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 106, z czego 31 stanowiły kursantki, a 75 stanowili uczniowie. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 1177 uczniów w powiecie przypada 17 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (69,24 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,37 (18682 uczniów na 136 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 30 35,30 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 38,00 % -
język polski pisemny podstawowy 30 47,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 27 47,90 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 35,30 % 10 (z 13) 10 (z 13) 15 (z 18) 123 (z 187)
język niemiecki pisemny podstawowy 38,00 % 4 (z 9) 4 (z 9) 7 (z 12) 73 (z 111)
język polski pisemny podstawowy 47,00 % 5 (z 13) 5 (z 13) 7 (z 18) 93 (z 188)
język angielski pisemny podstawowy 47,90 % 10 (z 13) 10 (z 13) 13 (z 18) 113 (z 188)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr