Filia Przedszkola Samorządowego Nr 1


Najważniejsze informacje - Filia Przedszkola Samorządowego Nr 1

Adres Filia Przedszkola Samorządowego Nr 1

Parkowa 4
Miejscowość Sandomierz
Kod pocztowy 27-600
Gmina miasto Sandomierz
Powiat sandomierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 29243111000021
Organ prowadzący Gmina

Filia Przedszkola Samorządowego Nr 1 mieści się w miejscowości Sandomierz pod adresem Parkowa 4. Numer tel. do przedszkola to 158322667. Placówka przedszkolna działa na terenie gminy Sandomierz, powiat sandomierski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 29243111000021.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce to 45, z czego 20 to dziewczynki, a 25 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 6 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 5. Powiat sandomierski ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1353 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (54,12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 63,01 (20730 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Sandomierz: 16
  • w gminie Sandomierz: 16
  • powiat sandomierski: 53
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa

przedszkole