Przedszkole Publiczne Nr 15 Im. Janiny Porazińskiej W Ostrowcu św.


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 15 Im. Janiny Porazińskiej W Ostrowcu Św.

Patron Janina Porazińska

Adres Przedszkole Publiczne Nr 15 Im. Janiny Porazińskiej W Ostrowcu Św.

os. Ogrody 27
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 15 Im. Janiny Porazińskiej W Ostrowcu Św.

412472273
Strona
Regon 29001471500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 15 Im. Janiny Porazińskiej W Ostrowcu św. mieści się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem os. Ogrody 27. Nr tel. do przedszkola to 412472273. Nr faksu: 412472273. Przedszkole mieści się na terytorium gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.pp15ostrowiec.pol.pl. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 29001471500000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 150, z czego 76 to dziewczynki, a 74 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4,5. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 18 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1718 uczniów w powiecie przypada 18 innych przedszkoli (95,44 na placówkę), a średnia w województwie to 63,01 (20730 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • w gminie Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa