Przedszkole Publiczne Nr 19


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 19

Patron im. Jana Brzechwy

Adres Przedszkole Publiczne Nr 19

OS.OGRODY 20
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 19

412471127
Regon 29001474400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 19 znajduje się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem OS.OGRODY 20. Numer tel. do przedszkola to 412471127. Fax: 412471127. Przedszkole mieści się na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 29001474400000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających edukację w placówce to 125, z czego 63 to uczennice, a 62 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 18 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1718 uczniów w powiecie przypada 18 innych przedszkoli (95,44 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • w gminie Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa