Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 1


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 1

Adres Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 1

Gulińskiego 8
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 1

412474720
Regon 29236776000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 1 mieści się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Gulińskiego 8. Telefon do gimnazjum to 412474720. Faks: 412474720. Gimnazjum ma lokalizację na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 29236776000000.

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 38, z czego 9 to gimnazjalistki, a 29 stanowili gimnazjaliści. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 3411 uczniów w powiecie przypada 21 innych placówek gimnazjalnych (162,43 na placówkę), a średnia w województwie to 149,77 (38341 dzieci w wieku gimnazjalnym na 256 placówek).

Mapa