Publiczne Gimnazjum Nr 3 W Ostrowcu świętokrzyskim


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 3 W Ostrowcu Świętokrzyskim

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 3 W Ostrowcu Świętokrzyskim

os.Słoneczne 37
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 3 W Ostrowcu Świętokrzyskim

412475145
Strona
Regon 29107490300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 3 W Ostrowcu świętokrzyskim znajduje się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem os.Słoneczne 37. Nr tel. do gimnazjum to 412475145. Numer faksu: 412620388. Jednostka gimnazjalna działa na obszarze gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum można znaleźć pod adresem www.pg3ostrowiec.nets.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 29107490300000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 616, z czego 324 to dziewczynki, a 292 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 62 nauczycieli, z czego 53 na pełen etat oraz 9 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 5,89. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 3411 uczniów w powiecie przypada 21 innych jednostek gimnazjalnych (162,43 na placówkę), a średnia w województwie to 149,77 (38341 gimnazjalistów na 256 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • w gminie Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa