Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Bodzechowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Bodzechowie

Patron Jan Paweł II

Adres Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Bodzechowie

Szkolna 12
Miejscowość Bodzechów
Kod pocztowy 27-420
Gmina Bodzechów
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Bodzechowie

412643755
Regon 29111873000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Bodzechowie mieści się w miejscowości Bodzechów pod adresem Szkolna 12. Nr tel. do gimnazjum to 412643755. Fax: 412643755. Jednostka gimnazjalna działa na terenie gminy Bodzechów, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem pgbodzechow.edupage.org. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 29111873000000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 141, z czego 69 stanowiły uczennice, a 72 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 14 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,8. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 3411 uczniów w powiecie przypada 21 innych gimnazjów (162,43 na placówkę), a średnia w województwie to 149,77 (38341 uczniów na 256 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Bodzechów: 2
  • w gminie Bodzechów: 7
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.39-2.230.71
2006-0.07-1.261.83
2007-0.07-1.291.4
2008-5.36-1.780.62
2009-1.95-1.080.71
2010-2.58-2.221.12
2011-0.55-2.460.09
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.69-2.95-0.03
20062.98-2.241.94
20077.55-2.190.87
2008-5-3.020.13
2009-5.79-2.16-0.8
2010-3.84-1.76-0.1
2011-4.06-1.72-1.03

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa