Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Gulińskiego 8
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

412474720
Strona
Regon 29236771900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy znajduje się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Gulińskiego 8. Numer telefonu do placówki to 412474720. Nr faksu: 412474720. Placówka działa na terytorium gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową placówki można odwiedzić pod adresem soswostrowiec.edupage.org. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 29236771900000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 53 nauczycieli, z czego 45 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 na pół etatu. Na ucznia przypada 2,65 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,63. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 39 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo świętokrzyskie - 514. Na 242 uczniów w powiecie przypada 39 innych placówek edukacyjnych (6,21 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 6,2 (3186 kursantów na 514 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • w gminie Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa