Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9

Patron MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9

NIEWIADOMA 19
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9

412652152
Regon 00069500200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 mieści się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem NIEWIADOMA 19. Telefon do szkoły podstawowej to 412652152. Nr fax: 412652152. Placówka szkolna działa na terytorium gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem psp9ostrowiec.w.interia.pl. Jednostka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00069500200000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 194, z czego 96 to uczennice, a 98 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,57. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 38 szkół podstawowych, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 6299 uczniów w powiecie przypada 38 innych szkół podstawowych (165,76 na placówkę), a średnia w województwie to 136,74 (75893 dzieci w wieku szkolnym na 555 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • w gminie Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa