Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna


Najważniejsze informacje - Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Adres Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Gulińskiego 8
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

412474720
Regon 29236774800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna znajduje się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Gulińskiego 8. Telefon do szkoły to 412474720. Nr faksu: 412474720. Szkoła o profilu zawodowym działa na terytorium gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 29236774800000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 44, z czego 19 to uczennice, a 25 to słuchacze. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 651 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (81,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów na 79 placówek).

Mapa