Niepubliczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Adres Niepubliczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Jana Kilińskiego 49
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

412653883
Strona
Regon 00051256200618
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Niepubliczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Jana Kilińskiego 49. Telefon do szkoły to 412653883. Nr fax: 412653883. Technikum ma lokalizację na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Stronę internetową technikum znajdziemy pod adresem www.zdz.kielce.pl. Technikum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00051256200618. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych to powiat ziemski.

Kursant technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu matury.

Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 13 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 1909 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół średnich o profilu technicznym (146,85 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,37 (18682 wychowanków na 136 placówek).

Mapa