Gimnazjum Publiczne W Jędrzejowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Publiczne W Jędrzejowie

Adres Gimnazjum Publiczne W Jędrzejowie

63
Miejscowość Jędrzejów
Kod pocztowy 49-200
Gmina Grodków
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 53156331500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Publiczne W Jędrzejowie znajduje się w miejscowości Jędrzejów pod adresem 63. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Grodków, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 53156331500000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 91, z czego 46 to gimnazjalistki, a 45 stanowili gimnazjaliści. Powiat brzeski ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo opolskie - 180. Na 2831 uczniów w powiecie przypada 17 innych gimnazjów (166,53 na placówkę), a średnia w województwie to 158,55 (28539 uczniów na 180 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.56-0.92-1.96
2006-3.220-0.32
2007-6.55-1.56-1.07
2008-8.5-2.2-7.15
2009-11.39-3.21-8.71
2010-5.22-2.07-7.9
2011-4.65-2.17-4.82
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.24-3.17-5.07
2006-6.36-2.65-4.93
2007-5.82-3.43-3.57
2008-9.2-4.72-8.16
2009-15.77-5.22-10.19
2010-10.69-4.46-10.24
2011-1.76-4.15-6.9

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa