Szkoły - miasto Nowy Targ


Przedszkola | Szkoły podstawowe | Szkoły zawodowe | Licea | Technika | Szkoły policealne | Pozostałe | Gimnazja - archiwalne |

Przedszkola - gmina miasto Nowy Targ

Nazwa Adres Miasto
Prywatne Niepubliczne Przedszkole "Liwlandia" Bolesława Wstydliwego 9 Nowy Targ
Przedszkole Jana Pawła Ii 85 Nowy Targ
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek Pw Dzieciątka Jezus Długa 14 Nowy Targ
Przedszkole Nr 2 Kowaniec 129 Nowy Targ
Przedszkole Nr 4 Osiedle Bór 11 Nowy Targ
Przedszkole Prywatne Wojska Polskiego 26 Nowy Targ
Przedszkole Prywatne Agata Tylecka Szaflarska 51 Nowy Targ
Przedszkole Prywatne "Promyczek" Wojska Polskiego 5 Nowy Targ

Szkoły podstawowe - gmina miasto Nowy Targ

Nazwa Adres Miasto
Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. Żołnierzy Armii Krajowej W Nowym Targu Plac Evry 3 Nowy Targ
Szkoła Podstawowa Nr 2 W Nowym Targu Kopernika 28 Nowy Targ
Szkoła Podstawowa Nr 3 Kowaniec 123 a Nowy Targ
Szkoła Podstawowa Nr 4 Os. Niwa 4c Nowy Targ
Szkoła Podstawowa Nr 5 W Nowym Targu Władysława Orkana 17 Nowy Targ
Szkoła Podstawowa Nr 6 W Nowym Targu Osiedle Na Skarpie 11 Nowy Targ
Szkoła Podstawowa Nr 9 Jana Pawła Ii 85 Nowy Targ

Szkoły zawodowe - gmina miasto Nowy Targ

Nazwa Adres Miasto
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kokoszków 71 Nowy Targ
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wojska Polskiego 9 Nowy Targ
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych W Nowym Targu Kopernika 28 Nowy Targ
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Jana Pawła Ii 85 Nowy Targ
Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Nr 1 Słowackiego 13 Nowy Targ
Zesadnicza Szkoła Zawodowa Kowaniec 125 Nowy Targ

Licea - gmina miasto Nowy Targ

Technika - gmina miasto Nowy Targ

Nazwa Adres Miasto
Technikum Kokoszków 71 Nowy Targ
Technikum Kowaniec 125 Nowy Targ
Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Wojska Polskiego 9 Nowy Targ
Technikum W Zespole Wojska Polskiego 9 Nowy Targ
Technikum W Zespole Szkół Nr 1 Słowackiego 13 Nowy Targ

Szkoły policealne - gmina miasto Nowy Targ

Pozostałe - gmina miasto Nowy Targ

Nazwa Adres Miasto
Akademia Bezpiecznej Pracy - Ośrodek Szkoleniowy Jana Kazimierza 11 Nowy Targ
Akademia Umiejętności Praktycznych Eko Orkana 16 Nowy Targ
Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego W Nowym Targu Nowy Targ
Centrum Doskonalenia Nauczycieli I Kadr Kierowniczych Kościela 20 Nowy Targ
Centrum Kształcenia Praktycznego I Ustawicznego Wojska Polskiego 9 Nowy Targ
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Rynek 11 Nowy Targ
Odz Wojska Polskiego 9 Nowy Targ
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Podtatrzańska 47a Nowy Targ
Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki I Biznesu "Żak" W Nowym Targu Kościelna 20 Nowy Targ
Ośrodek Szkoleniowy Fach Bolesława Wstydliwego 8 Nowy Targ
Ośrodek Szkoleniowy "Polański" Galicy 23 Nowy Targ
Państwowa Szkoła Muzyczna I I II St. Im. F. Chopina Parkowa 12 Nowy Targ
Państwowa Szkoła Muzyczna II St. Parkowa 12 Nowy Targ
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia Parkowa 12 Nowy Targ
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka W Nowym Sączu Filia W Nowym Targu Królowej Jadwigi 1 Nowy Targ
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Królowej Jadwigi 1 Nowy Targ
Powiatowe Centrum Oświaty W Nowym Targu Bolesława Wstydliwego 14 Nowy Targ
Rzemieślnicze Centrum Szkolenia Zawodowego Przy Cechu Rzemiosł Różnych W Nowym Targu Szaflarska 9 Nowy Targ
Sjo Highland Szpitalna 4 Nowy Targ
Smith & Schmidt Szkoła Języków Obcych Ku Studzionkom 12 Nowy Targ
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Jana Pawła Ii 85 Nowy Targ
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy Jana Pawła Ii 85 Nowy Targ
Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół Bulwarowa 9 Nowy Targ
Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół I Przedszkoli Plac Evry 3 Nowy Targ
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Kokoszków 71 Nowy Targ
Zespół Szkół Ekonomicznych Kowaniec 125 Nowy Targ
Zespół Szkół Nr 1 Słowackiego 13 Nowy Targ
Zespół Szkół Nr 3 W Nowym Targu Ludźmierska 32 Nowy Targ
Zespół Szkół Ogólnokształcących Pl. Krasińskiego 1 Nowy Targ
Zespół Szkół Technicznych I Placówek Wojska Polskiego 9 Nowy Targ

Gimnazja - gmina miasto Nowy Targ - archiwalne

Nazwa Adres Miasto
Gimnazjum Nr 1 Im. Tadeusza Kościuszki W Nowym Targu Plac Słowackiego 14 Nowy Targ
Gimnazjum Nr 2 Plac Evry 3 Nowy Targ
Publiczne Gimnazjum Jana Pawła Ii 85 Nowy Targ

Dostosuj wyszukiwanie