Zesadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zesadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zesadnicza Szkoła Zawodowa

Kowaniec 125
Miejscowość Nowy Targ
Kod pocztowy 34-400
Gmina miasto Nowy Targ
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zesadnicza Szkoła Zawodowa

182665997
Strona
Regon 49282475400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zesadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Nowy Targ pod adresem Kowaniec 125. Numer tel. do szkoły to 182665997. Nr fax: 182662623. Szkoła zawodowa działa na obszarze gminy Nowy Targ, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www ZSZ znajdziemy pod adresem zse.nowotarski.pl. Szkoła o profilu zawodowym figuruje w rejestrze pod numerem 49282475400000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane tak jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat nowotarski ma zarejestrowane 15 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 1302 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół zawodowych (86,8 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa