Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek Pw Dzieciątka Jezus


Najważniejsze informacje - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek Pw Dzieciątka Jezus

Patron Dzieciątko Jezus

Adres Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek Pw Dzieciątka Jezus

Długa 14
Miejscowość Nowy Targ
Kod pocztowy 34-400
Gmina miasto Nowy Targ
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek Pw Dzieciątka Jezus

182663044
Regon 04000917400091
Organ prowadzący Zarząd Prowincjalny Sióstr Serafitek

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek Pw Dzieciątka Jezus mieści się w miejscowości Nowy Targ pod adresem Długa 14. Nr tel. do przedszkola to 182663044. Fax: 182663044. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Nowy Targ, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest organizacje wyznaniowe. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 04000917400091. Organ rejestrujący dla Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek Pw Dzieciątka Jezus to gmina.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat nowotarski ma zarejestrowane 53 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 2090 uczniów w powiecie przypada 53 innych przedszkoli (39,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Mapa